Adli / İdari Hakimlik

Sınav Yerleri

Sınavın 2020 sınavında yapıldığı gibi 16 şehirde yapılması adaylar tarafından talep edilmektedir.

Müfredat

Adaylar, müfredat konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve soru dağılımda ufak bir değişikliğe gidilmesinin talep edilen meslek açısından daha uygun olduğu kanaatini taşımaktadır.

Sınav Tarihleri

Sınav tarihindeki belirsizlik ve sınav tarihinin geç ilan edilmesi adaylar açısından sağlıklı bir hazırlık süreci geçirmemelerine neden oluyor. Sınav tarihinin yılın ilk çeyreğinde ilan edilmesi ve kontenjanın bilinmesi adaylar tarafından talep edilmektedir.

Sınav Ücretleri

Sınav ücretleri adaylara ağır gelmektedir. Ekonomik şartların ağır geçtiği ve sınava girecek adayların önemli bir kısmının henüz bir gelir elde etme durumunda olmamaları nedeniyle sınav ücretlerinde biri iyileştirme yapılması talep edilmektedir.

Soru İptalleri

Soru iptalleri sınava karşı güvensizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle adaylar, daha özenli sorular kurgulanmasını talep etmektedir.

İdari Yargı Kota

İdari Yargı Hakimlik mesleği hayali içinde olan İİBF ve SBF mezunu adaylar mülakat esnasında olan %20’lik kotadan dolayı çok rahatsız olmaktadır. Bu nedenle adaylar 2017 yılında kanun metninden çıkarılıp 2018 yılı itibariyle tekrar getirilen % 20 kotanın kaldırılmasını talep etmektedir.

Mülakatlar

Mülakatların objektif kriterlere uygun yapılmadığı konusunda adayların şüpheleri bulunmaktadır. Bu nedenle daha objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve liyakat ehliyet temelli bir mülakat yapılması adaylar tarafından talep edilmektedir. Aynı zamanda alınacak kişi sayısının 3 katı mülakata çağırılmaktadır. Bu sayının alınacak kişi sayısının % 50 daha fazlasının çağırılacağı şeklinde düzenlenmesi daha hakkaniyetli olacaktır.

Yaş Sınırı

Yaş sınırının gündeme alınması adaylar tarafından talep edilmektedir.

Kaymakamlık

Sınav Yerleri

Sınavın 2020 sınavında yapıldığı gibi 16 şehirde yapılması adaylar tarafından talep edilmektedir.

Müfredat

Müfredatın net olması ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi adaylar tarafından talep edilmektedir.

Sınav Tarihleri

Sınav tarihindeki belirsizlik ve sınav tarihinin geç ilan edilmesi adaylar açısından sağlıklı bir hazırlık süreci geçirmemelerine neden oluyor. Sınav tarihinin yılın ilk çeyreğinde ilan edilmesi ve kontenjanın bilinmesi adaylar tarafından talep edilmektedir.

Sınav Ücretleri

Sınav ücretleri adaylara ağır gelmektedir. Ekonomik şartların ağır geçtiği ve sınava girecek adayların önemli bir kısmının henüz bir gelir elde etme durumunda olmamaları nedeniyle sınav ücretlerinde biri iyileştirme yapılması talep edilmektedir.

Standart Sapma

Standart sapma daha önce uygulanırken artık uygulanmamaktadır. Tekrar getirilmesi adaylar tarafından talep edilmektedir.

Açık Öğretim

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) mezunu olup sınavı kazanarak mülakata hak kazanan adayların sırf bu gerekçe nedeniyle elendiğine yönelik adaylar arasında bir kanaat oluşmuş durumda. Bu eşitliğe aykırı durumun ortadan kaldırılması talep edilmektedir.

Mülakatlar

Mülakatların objektif kriterlere uygun yapılmadığı konusunda adayların şüpheleri bulunmaktadır. Bu nedenle daha objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve liyakat ehliyet temelli bir mülakat yapılması adaylar tarafından talep edilmektedir. Aynı zamanda alınacak kişi sayısının 4 katı mülakata çağırılmaktadır. Bu sayının alınacak kişi sayısının % 50 daha fazlasının çağırılacağı şeklinde düzenlenmesi daha hakkaniyetli olacaktır.

Yaş Sınırı

Yaş sınırının gündeme alınması adaylar tarafından talep edilmektedir.

Erhan Kaya tarafından hazırlanmıştır.